ละเอียด! ที่มา บ.โปรเกรสฯ ก่อนชนะประมูลคู่สัญญาปรับปรุงศาลพระโขนง-มีนบุรี 87.5 ล.

264

เจาะ บ.โปรเกรส ซีวิลฯ คู่สัญญาปรับปรุงอาคารศาลพระโขนง-ศาลมีนบุรี 87.5 ล้าน ก่อนข้อร้องเรียนเอกชนเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ก่อนประมูล-ถูกว่าจ้างอย่างเป็นทางการ พบปี 56 แจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์ทำธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงศาล ปี 51-62 ได้งาน 28 สัญญา 812 ล้าน

เงื่อนปมโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง เป็นศาลแพ่ง และศาลอาญาพระโขนง วงเงิน 42.3 ล้านบาท คือประเด็นที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ติดตามนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีการยื่นเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าไปตรวจสอบว่า มีการปล่อยให้เอกชนเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ ก่อนจะเปิดการประมูล และลงนามสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการหรือไม่ เบื้องต้นนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) รับเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบแล้ว

นอกจากกรณีปรับปรุงอาคารศาลพระโขนงแล้ว สำนักข่าวอิศรายังตรวจสอบพบด้วยว่า การปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นศาลแพ่งมีนบุรี และศาลอาญามีนบุรี วงเงิน 45.2 ล้านบาท ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ควบคุมงานเข้าไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ก่อนที่จะมีการเปิดประมูล และลงนามสัญญาจ้างเอกชนอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน (อ่านประกอบ : โชว์เอกสารผู้ควบคุมงานแจ้งขอเข้าปรับปรุงศาลมีนบุรี ก่อนประกาศผู้ชนะเสนอราคา 3 เดือน)

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า บริษัทเอกชนที่ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือก ปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดมีนบุรี คือ บริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมวงเงิน 2 สัญญา 87.5 ล้านบาท โดยมีคู่เทียบยื่นเสนอราคา 2 รายเหมือนกันทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ บริษัท ออกัสท์ เดคอเรชั่น จำกัด และ หจก.ศรีกรุงทวีกิจการก่อสร้าง (อ่านประกอบ : เปิดตัว 2 คู่เทียบ! ปรับปรุงศาลพระโขนงก่อน บ.โปรเกรสฯคว้างานต่ำกว่าราคากลาง 4.2 หมื่นบ.)

เพื่อให้สาธารณชนรับทราบความเป็นมาของบริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในฐานะผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือก ปรับปรุงอาคารศาลทั้ง 2 แห่ง สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มานำเสนอดังนี้

บริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2539 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีผู้ร่วมก่อตั้งและถือหุ้น 7 ราย ได้แก่ นายสุชาติ มหาชานนท์ นายมนัส ไคลสุวรรณ น.ส.กันยารัตน์ ไชยบุบผา น.ส.สาริณี สงเจริญ น.ส.พิศมัย เฉลิมโสภณ น.ส.เซาะฮุ้ง แซ่เบ๊ และนายวิรัช ตันติคณานนท์

มีนายสุชาติ มหาชานนท์ และนายมนัส ไคลสุวรรณ เป็นกรรมการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2542 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยนายมนัส ไคลสุวรรณ ออกจากกรรมการ และมีนายสุรศักดิ์ ประสิทธิพันธ์ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนายสุรศักดิ์ และคนสกุลประสิทธิพันธ์ ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วย

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2551 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการอีกครั้ง โดยนายสุชาติ มหาชานนท์ ออกจากกรรมการ เหลือนายสุรศักดิ์ ประสิทธิพันธ์ เป็นกรรมการรายเดียว นอกจากนี้ยังมีมติเพิ่มทุนของบริษัทอีก 4 ล้านบาท (รวมเป็นทุน 5 ล้านบาท)

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2556 แจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์การทำธุรกิจจากเดิม 23 ข้อเป็น 25 ข้อ ได้แก่ (24) ประกอบกิจการ จัดสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ บัลลังก์พิจารณาคดี โต๊ะพยาน คอกพยาน เก้าอี้ที่ใช้สำหรับพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม (25) ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ บัลลังก์พิจารณาคดี โต๊ะพยาน คอกพยาน เก้าอี้ห้องประชุม ที่ใช้สำหรับสำนักงานศาลยุติธรรม

ขณะเดียวกันได้แจ้งแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (สสช.1) ระบุว่า ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารทั่วไป และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างเฉพาะงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย .2563 มีนายสุรศักดิ์ ประสิทธิ์พันธ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 90.4% นางดวงรัตน์ นนทดิษฐ์ 2.4% นางวิจิตรา ประสิทธิ์พันธ์ 2.4% นายอดุลย์ ประสิทธิ์พันธ์ 2.4% และนายอนันต์ชัย ประสิทธิ์พันธ์ 2.4%

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 203,611,424 บาท รายจ่ายรวม 163,528,020 บาท เสียภาษีเงินได้ 8,152,408 บาท กำไรสุทธิ 30,898,006 บาท

ทั้งนี้บริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นคู่สัญญากับสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว ระหว่างปี 2551-2562 อย่างน้อย 28 สัญญา (เท่าที่ตรวจสอบพบ) รวมวงเงิน 812,958,000 บาท

ทั้งหมดคือข้อมูลที่มาที่ไปของบริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดมีนบุรี มูลค่ารวม 87.5 ล้านบาท

อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลว่าบริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เคยถูกร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันสำนักข่าวอิศราเคยติดต่อไปยังบริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลายครั้งเพื่อขอให้ผู้บริหารบริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง แต่เจ้าหน้าที่บริษัทแห่งนี้ระบุว่า ผู้บริหารไม่อยู่ และได้ขอเบอร์ติดต่อกลับ และจนถึงวันที่ 23 ก.ค. 2563 ยังไม่มีการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด

ทั้งนี้หาก บริษัท โปรเกรส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ออกัสท์ เดคอรชั่น จำกัด และหจก.ศรีกรุงทวีกิจการก่อสร้าง ประสงค์อยากชี้แจง สามารถติดต่อมายังสำนักข่าวอิศราได้ทางอีเมล์ isranews.agency@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2241-3160 ตลอดเวลา

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90585-isranews-4.html

- Advertisement -