เปิดรายละเอียดคลายเฟส6 อนุญาต 4 กลุ่มเข้าไทย

14

22 กรกฎาคม 2563 – นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ที่ประชุมศบค.อนุมัติ มาตรการคลายล็อกเฟส 6 หรือ ผ่อนคลายระยะที่ 6 โดยอนุญาตชาวต่างชาติ4 กลุ่มเข้าประเทศ โดยมีมาตรการควบคุมติดตามอย่างรัดกุม ประกอบด้วย

1.ต่างชาติจัดการแสดงสินค้าในราชอาณาจักร โดยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มาก เข้ามาในวัน เวลาที่กำหนด

2.อนุญาตต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ โดยมีตารางกำหนดแผน วันและเวลา สามารถควบคุมได้

3.แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่จะเข้ามา เป็นแรงงาน เนื่องจากนี้เราขาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้คนจำนวนมาก จึงต้องเปิดให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน

4.กลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาล เช่น เสริมความงาม และปรึกษาเรื่องการมีบุตรฯ นายแพทย์ทวีศิลป์ ยืนยันว่า จะมีการออกแนวปฏิบัติก่อนจะเข้ามาต้องทำอะไร เกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่ศบค.อนุมัติให้เป็นสถานที่กักตัว 14 วัน รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับคนที่เข้ามา

Cr: http://www.thainewstalk.com/talk-4032.html

- Advertisement -