บ.วีม่าฯชนะ 2 สัญญา รถกู้ภัย ปภ. 435 ล. แต่กรมบัญชีกลางไม่เปิดชื่อผู้ร่วมเสนอราคา

72

บ.วีม่า (ไทยแลนด์) ได้ด้วย 2 สัญญาจัดซื้อรถกู้ภัยเอนกประสงค์-ตึกถล่ม ปภ. 435 ล้าน เจาะรายละเอียดพบมีผู้เสนอราคา 2 รายทั้ง 2 โครงการ แต่เว็บฯกรมบัญชีกลางไม่เปิดเผยรายชื่อเอกชนใครร่วมประกวดบ้าง

สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า ในการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา จากโครงการจัดซื้อรวมประมาณ 11 โครงการ วงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด เป็นผู้ชนะ 3 โครงการรวมวงเงินประมาณ 1,177.9 ล้าน บาท โดย บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ร่วมเสนอราคารายเดียวทั้ง 3 โครงการ (อ่านข่าวเกี่ยวข้อง:บ.เชสฯคว้า 3 สัญญารถดับเพลิง-กู้ภัย ปภ. 1,177.9 ล. ‘วีม่า’ร่วมเสนอราคารายเดียวรวด)

ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางพบว่า ในการประกวดราคา 11 โครงการดังกล่าว บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ชนะประกวดราคา 2 โครงการ รวมวงเงินประมาณ 435 ล้านบาท ดังนี้

1.ประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตตึกถล่ม จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 254,100,000 บาท ผลการประกวดราคา วันที่ 18 พ.ค.2563 ปภ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 238,290,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ระบุข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้นว่า มีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน 9 ราย ยื่นเสนอราคา 2 ราย แต่ไม่เปิดเผยรายชื่อเอกชนที่ขอรับ/ซื้อเอกสาร และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมเสนอราคาทั้ง 2 รายว่าเป็นใครบ้าง (ดูเอกสาร)

2.ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดกลาง จำนวน 9 คัน ราคากลาง 206,965,500 บาท วันที่ 12 พ.ค.2563 ปภ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 195,993,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ระบุข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้นว่า มีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน 9 ราย ยื่นเสนอราคา 2 ราย แต่ไม่เปิดเผยรายชื่อเอกชนที่ขอรับ/ซื้อเอกสาร และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมเสนอราคาทั้ง 2 รายว่าเป็นใครบ้างอีกเช่นกัน (ดูเอกสาร)

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90504-isranews-52.html

- Advertisement -