คุก 1 ปี! อดีตนายกเทศมนตรีกำแพงดิน พิจิตร ทุจริตจัดจ้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ

27

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา ‘ดุษฎี โนรีแพทย์’ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม พิจิตร ทุจริตจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 พิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี -ส่วนพวก 2 ราย ยกฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติอุทธรณ์สู้ต่อ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา นายดุษฎี โนรีแพทย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กับพวก ทุจริตในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ป.อ. มาตรา 86 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 คือ นายดุษฎี โนรีแพทย์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 83 จำคุก 1 ปี ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ ให้ยก

สำหรับจำเลยที่ 2 คือ นายนิติพันธ์ ธรรมชาติ และจำเลยที่ 3 นางสาวศิวัตตา ศรีวิชัย ให้ยกฟ้อง

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษ จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และให้อุทธรณ์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในส่วนที่ยกฟ้อง

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90489-news05-11.html

- Advertisement -