ก.ต.แพร่บัญชีแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ-‘เมทินี ชโลธร’นั่ง ปธ.ศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย

33

ก.ต.แพร่บัญชีโยกย้ายแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการศาลยุติธรรม ‘เมทินี ชโลธร’ ขึ้นแท่น ปธ.ศาลฎีกา ผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ‘วาสนา หงส์เจริญ’ รอง ปธ.ศาลฎีกา อาวุโสลำดับที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เผยแพร่บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ต.ค. 2563 (บัญชีที่ 1) โดยมีรายชื่อน่าสนใจคือ เลื่อนชั้นนางเมทินี ชโลธร จากรองประธานศาลฎีกา เป็นประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับนางเมทินี ชโลธร ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธานศาลฎีกานับตั้งแต่ก่อตั้งศาลยุติธรรม

ประวัตินางเมทินี เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ กำกับดูแลคดีภาษี คดีแรงงาน คดีเยาวชน คดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีล้มละลาย เคยเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกา

PIC ตั้งเมทินีปธศาลฎีกา 1

นอกจากนี้บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ต.ค. 2563 (บัญชีที่ 2) มีรายชื่อน่าสนใจคือ นางวาสนา หงศ์เจริญ จากประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวกลางในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นผู้อาวุโสลำดับที่ 1 ในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

ส่วนรายชื่ออื่น ๆ เช่น น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา เป็นต้น

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews/90401-isranews-239.html

- Advertisement -