ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ และคณะฯ เข้ามอบของที่ระลึก แด่ พลเรือเอก เชิงชาย

45

เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๖ คุณพัชรณันษ์ พัชรวราทิพย์ ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ และคณะฯ เข้ามอบของที่ระลึก แด่ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ บก.ทร.วังเดิม เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Fly Navy Run for Sea and Child 2023 ของ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ซึ่งจัดขึ้น ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๖ ที่ผ่านมา

 

- Advertisement -