เปิดคลิป! ดีเอสไอบุกค้น บ.ย่านรัชดาฯ โยงคดีต่างด้าว 255 รายชื่อสวมสิทธิคนไทย

130

“…จากการขยายผล เมื่อสวมสิทธิสัญชาติไทยแล้ว ได้ดำเนินธุรกิจต้องห้ามจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 10 พลัส 1 กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว ต้องห้ามตามบัญชี 3 (13), บริษัท อัมรินทร์ จีทีไอ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ต้องห้ามตามบัญชี 1 (9), บริษัท ดียี่ เน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ต้องห้ามตามบัญชี 3 (10), บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เป็นนายหน้าตัวแทนเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องห้ามตามบัญชี 1(9) บัญชี 3 (11) มีสินทรัพย์รวมกันเกิน 3,600 ล้านบาท…”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้แทนกรมการปกครองร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีสวมสิทธิคนสัญชาติไทยในพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 255 รายชื่อ ว่า กรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการข้อมูลกับกรมการปกครอง พบรายชื่อต้องสงสัยว่าเป็นการสวมสิทธิคนสัญชาติไทย ในพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 255 รายชื่อ ซึ่งจากการสืบสวน พบรายชื่อหลายราย มีพฤติการณ์การสวมสิทธิเป็นคนไทย โดยเฉพาะราย นายอาเปา แซ่เซิน ซึ่งขณะนี้ได้ถูก นายทะเบียนเพิกถอนการได้สัญชาติแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

จากการขยายผล เมื่อสวมสิทธิสัญชาติไทยแล้ว ได้ดำเนินธุรกิจต้องห้ามจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 10 พลัส 1 กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว ต้องห้ามตามบัญชี 3 (13), บริษัท อัมรินทร์ จีทีไอ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ต้องห้ามตามบัญชี 1 (9), บริษัท ดียี่ เน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ต้องห้ามตามบัญชี 3 (10), บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เป็นนายหน้าตัวแทนเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องห้ามตามบัญชี 1(9) บัญชี 3 (11) มีสินทรัพย์รวมกันเกิน 3,600 ล้านบาท ซึ่งมีลักษณะที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เข้าลักษณะที่เป็นคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีคำสั่งให้รับเป็นคดีพิเศษที่ 54/2563

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา จัดทำคลิปวิดีโอ สรุปปฏิบัติการดีเอสไอ บุกค้น บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ดังกล่าวมานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ ณ ที่นี้

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews/90404-clip00-2.html

- Advertisement -