โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการ“จ่ายปุ๊บลดปั๊บ” อัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.75% ต่อเดือน

69

โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการ“จ่ายปุ๊บลดปั๊บ”โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.75% ต่อเดือน
นายชนาธิป ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบนโยบายจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและช่วยเหลือ แบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้บริการที่โรงรับจำนำ กทม.

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้โรงรับจำนำ กทม. จัดทำ โครงการ”จ่ายปุ๊บลดปั๊บ”โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้จำนำ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 และมาทำธุรกรรม ส่งดอกเบี้ย ผ่อน/เพิ่มยอดจำนำ หรือไถ่ถอน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 วงเงิน 5,001 – 100,000 บาท จ่ายอัตรา ดอกเบี้ย เพียง 0.75 % ต่อเดือน

ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
8 อาคาร โกลด์ มาร์เก็ต ชั้น 3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2158 0042 – 4 โทรสาร. 0 2158 0050 http://www.pawnshop.bangkok.go.th

- Advertisement -