บุกค้น บ. ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์-เลี่ยงภาษี 130 ล.

35

ดีเอสไอบุกค้น บ. ใน จ.พระนครศรีอยุธยา คดีลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์มูลค่า 100 ล.เลี่ยงภาษี 29.8 ล. สาวข้อมูลจดทะเบียน มีหุ้นใหญ่ 2 คน แจ้งงบการเงินรอบปี 2561 รายได้ 33.3 ล้าน กำไร 245,638 บาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2563 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าตรวจค้นบริษัท กาม้าล มีทโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109/1 หมู่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากได้รับการร้องเรียน ว่ามีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อวัวหรือซากวัวส่วนอื่น ๆ จากต่างประเทศเข้ามาในโดยหลีกเลี่ยงภาษี

ในเอกสารเผยแพร่ข่าวของดีเอสไอระบุว่า จากการสืบสวนขยายผลทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ต่อเนื่องกัน บริษัท ดังกล่าวได้นำเข้าสินค้าประเภท สัตว์หรือซากสัตว์ (เนื้อวัว โค หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวัว โค) จำนวน 226 ใบขนสินค้า สำแดงสินค้าในพิกัดศุลกากร 0262900 ชำระอากรขาเข้าร้อยละ 30 แต่จากการตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าของบริษัทฯ กับใบอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวและชิ้นส่วนของวัวที่กรมปศุสัตว์อนุญาตให้บริษัทฯ นำเข้า ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า สินค้าประเภทเนื้อวัวหรือหรือซากสัตว์ที่บริษัทฯ นำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 158 ใบขน ปริมาณนำเข้าทั้งสิ้น 3,539,375.44 กิโลกรัม มูลค่าการนำเข้า 100,704,962.66 บาท ค่าอากรขาเข้า 29,824,995.61 บาท รวมมูลค่าสินค้าและค่าอากรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 130,529,958.27 บาท

พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ โรคระบาดสัตว์ มีโทษไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ศุลกากรฯ ซึ่งบริษัท กาม้าล มีทโปรดักส์ จำกัด กับพวก ไม่ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สินค้าดังกล่าวจึงเป็นของต้องจำกัด เข้าข่ายเป็นความผิดฐานนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงเท็จและหลีกเลี่ยงข้อห้ามตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้รับเป็นคดีพิเศษที่ 14/2563

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า บริษัท กาม้าล มีทโปรดักส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 15 มกราคม 2546 ทุน 1 ล้านบาท ปัจจุบัน 13 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่ตั้งเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 6 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 นายธนิต พลีบัตร และ น.ส. กฤษณา พลีบัตร ถือหุ้นใหญ่ น.ส. กฤษณา พลีบัตร เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2561 รายได้ 33,301,927 บาท กำไรสุทธิ 245,638 บาท สินทรัพย์ 17,540,730 บาท หนี้สิน 25,758,058 บาท ขาดทุนสะสม 21,217,327 บาท

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นเพียงการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอเท่านั้น

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90266-news01-22.html

- Advertisement -