เจาะคดีปกปิดประกาศจัดซื้อจ้าง! 3 ปี จนท.-ผู้บริหาร อปท. คุก 6 ราย หนีหมายจับ 1

30

“…นับตั้งแต่ช่วงปี 2561 จนถึง 2563 รวม 3 ปี มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงของ อปท. ถูกศาลฯ ตัดสินลงโทษจำคุก ในคดีที่เกี่ยวกับการปกปิดไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไปแล้วจำนวน 6ราย หลบหนีหมายจับ 1 ราย เฉลี่ยถูกตัดสินลงโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ..ส่วนข้อกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินคดีความผิด คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พ.ร.บ.ว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 7 มาตรา 12 ต่างกรรมต่างวาระกันไป …”

“ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 157 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามมาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน”

คือ บทลงโทษในคดี นายธานินทร์ สาวันทา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองหางค่าง หมู่ที่ 5 ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563

ที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว

ทั้งนี้ เกี่ยวกับคดีการปกปิดไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างนั้น จากการติดตามนำเสนอข่าวผลคดีทุจริตของ สำนักข่าวอิศรา พบว่า นายธานินทร์ สาวันทา อดีตนายก อบต. วังโบสถ์ ไม่ใช่บุคคลแรกที่ถูกศาลตัดสินความผิดลงโทษจำคุกจากความผิดในกรณีนี้

หากแต่ยังมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายราย ที่ถูก ป.ป.ช.สอบสวนชี้มูลความผิดส่งเรื่องฟ้องร้องตามขั้นตอนทางกฎหมายและถูกศาลตัดสินความผิดลงโทษจำคุกไปแล้วเช่นกัน

ไล่เรียงข้อมูลมานำเสนอตามลำดับเวลาได้ดังนี้

@ อดีตปลัดอบต.ป่าแดง-พวก ปกปิดไม่ขายเอกสารสอบราคาก่อสร้าง-ซื้อแอร์

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาคดี ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์ จันรุน อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และพวก 1 ราย คือ นายเผด็จ โตพุ่ม คนละ 1 ปี กรณีปกปิดและไม่ขาย เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้าง และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของ อบต.ป่าแดง จํานวน 6 โครงการ

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542 มาตรา 7 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60

โดยศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนตาม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 6 ว่า จําเลยทั้งสองราย ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542 มาตรา 7 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่ง เป็นกฎหมายบทที่ มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ให้จําคุก จําเลยทั้งสองคน ละ 1 ปี

@ นายช่างสำรวจอาวุโส อบจ.บุรีรัมย์ ปกปิดประกาศประกวดราคาจ้างเหมาถนน

ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ความคืบหน้าการฟ้องร้องคดีกล่าวหา นายไชยโย ควินรัมย์ นายช่างสำรวจอาวุโส องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ ปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง และโครงการจ้างเหมาเสริมผิวทางหลวงชนบทชั้นที่ 4 ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 12 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา

โดยศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับว่า นายไชยโย มีความผิดตาม พ.ร.บ.ฮั้ว มาตรา 12 ให้จำคุก 5 ปี หลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษายกฟ้อง

@ อดีตนายกอบต.ห้วยส้ม เลย ปกปิดสอบราคาอ้างลูกน้องทำ-หน.ส่วนโยธาหนี โดนหมายจับ!

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษา คดีนายสุวิทย์ มาตระ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย กับนายอนวัทย์หรือนิติชัย แก้วธานี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยส้ม กรณีปกปิดประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2558

ศาลฯ มีคำพิพากษาว่า นายสุวิทย์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 จำคุก 1 ปี ส่วนนายอนวัทย์ ไม่มารายงานตัว และศาลฯ ได้ออกหมายจับแล้ว

@ อดีตนายกอบต.ระเวียง สุรินทร์ ปกปิดประกาศ-ไม่ขายเอกสารเสนอราคา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษา คดี นายสุวิชชา จำปาดง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ปกปิดประกาศสอบราคาและไม่ขายเอกสารการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานเป็นสถานที่ทำงาน และโครงการเสริมสร้างถนนดินบ้านซาต หมู่ที่ 10 ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพ.ร.บ.ว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 12 และตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 103 มาตรา 103/1 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ศาลฯ มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นอกจากนี้ จำเลยยังมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ฮั้ว มาตรา 12 ความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ ตามมาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ลงโทษจำคุก 5 ปี

จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เท่ากับว่านับตั้งแต่ช่วงปี 2561 จนถึง 2563 รวม 3 ปี มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงของ อปท. ถูกศาลฯ ตัดสินลงโทษจำคุก ในคดีที่เกี่ยวกับการปกปิดไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไปแล้วจำนวน 6 ราย หลบหนีหมายจับ 1

เฉลี่ยถูกตัดสินลงโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี

ส่วนข้อกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินคดีความผิด คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พ.ร.บ.ว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 7 มาตรา 12 ต่างกรรมต่างวาระกันไป

คดีที่เกี่ยวกับการปกปิดไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ของ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงของ อปท. จึงนับเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบอีกรูปแบบหนึ่ง

ที่ไม่ควรถูกมองข้ามโดยเด็ดขาด!

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90261-report03-4.html

- Advertisement -