ฮ่องกงจัดพิธีเปิดสนง.คุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้รัฐบาลกลางของประชาชน

24

ฮ่องกง, 8 ก.ค. (ซินหัว) — สำนักงานคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลกลางของประชาชนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีนได้เปิดตัวในวันพุธนี้ (8 ก.ค.)

ต่งเจี้ยนหัว (Tung Chee-hwa) และเหลียงเจิ้นอิง (Leung Chun-ying) เหล่าผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน แคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ลั่วฮุ่ยหนิง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าแห่งคณะรัฐมนตรีจีน และเจิ้งเยี่ยนสยง ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ต่างมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดสำนักงานครั้งนี้

แลมได้กล่าวถึงพิธีเปิดสำนักงานครั้งนี้ว่า “นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และอีกหมุดหมายที่สำคัญในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง”

(แฟ้มภาพซินหัว: พิธีเปิดสำนักงานคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลกลางของประชาชนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2020)

รัฐบาลกลางเชื่อมั่นในฮ่องกงอย่างเต็มเปี่ยมและมอบอำนาจให้แก่ฮ่องกงในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของชาติ แต่ยังคงต้องสงวนอำนาจส่วนหนึ่งไว้สำหรับการจัดการกับคดีจำนวนน้อยนิดที่ฮ่องกงไม่สามารถจัดการได้ แลมกล่าวพร้อมแสดงความคาดหวังว่าสำนักงานนี้จะเป็นพันธมิตรที่สำคัญของรัฐบาลฮ่องกงในการปกป้องความมั่นคงของชาติ

คณะกรรมการคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง ซึ่งมีแลมเป็นประธาน จะจัดตั้งกลไกการประสานงานร่วมกับสำนักงานโดยเร็วที่สุด ขณะหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลฮ่องกงจะสร้างกลไกการประสานงานกับสำนักงานเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านปฏิบัติการด้วยเช่นกัน แลมกล่าว

ด้านลั่วฮุ่ยหนิง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานของรัฐบาลประชาชนกลางในฮ่องกงและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง กล่าวว่า สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติคือ “ผู้แทนความมั่นคงของฮ่องกง” และ “ผู้พิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติ”

ลั่วกล่าวว่า สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงจะออกคำสั่งที่สอดคล้องตามกฎหมายและกำกับดูแลตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ

การก่อตั้งสำนักงานนี้สอดคล้องกับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติสูงสุดของจีนและการประกาศใช้ในฮ่องกง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.

กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติระบุว่า ทางสำนักงานได้วิเคราะห์และประเมินการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความมั่นคงของชาติในฮ่องกง ให้ความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญและนโยบายที่สำคัญ ทั้งยังกำกับดูแล นำทาง ประสานงาน และสนับสนุนฮ่องกงในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ

สำนักงานยังรวบรวมและวิเคราะห์หน่วยข่าวกรองและข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งยังจัดการคดีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ

(แฟ้มภาพซินหัว: พิธีเปิดสำนักงานคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลกลางของประชาชนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2020)

ขณะที่รัฐบาลกลางให้อำนาจฮ่องกงในการดำเนินคดีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ รัฐบาลกลางก็ยังรับหน้าที่ดำเนินคดีอันน้อยนิด เพื่อรักษาสิ่งสำคัญที่สุดของการคุ้มครองความมั่นคงของชาติในฮ่องกง ลั่วกล่าว

การปกป้องความมั่นคงของชาตินั้นอยู่ในขอบเขตความดูแลของรัฐบาลกลาง ซึ่งมีทั้งอำนาจและความรับผิดชอบในการใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ เขากล่าว

การประกาศใช้และการดำเนินการตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติคือ “จุดเปลี่ยนสำหรับฮ่องกงจากความวุ่นวายสู่ความมั่นคง” ลั่วกล่าวเสริม

การกระทำและกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาตินั้นมีแนวโน้มที่จะถูกป้องกัน ขัดขวาง และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในฮ่องกงไม่ถูกบิดเบือนและดำเนินไปตามพลวัตนิยม

เจิ้งเยี่ยนสยง ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงกล่าวว่า ทางสำนักงานจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

สุดท้ายนี้ เจิ้งยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในฮ่องกงสนับสนุนการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์จากการพัฒนาระดับชาติ อีกทั้งส่งเสริมการดำเนินงานที่มั่นคงและยั่งยืนของนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และรับรองความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง

Credit : https://www.xinhuathai.com/pol/120795_20200708

- Advertisement -