ลดสูงสุด 50% มหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศก.เล็งพาณิชย์จัดใหญ่!!

46

ผู้บริโภคเตรียมเฮ! “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” พาณิชย์ตั้งเป้าจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าเพื่อประชาชนทั่วประเทศระดมทีมจัดประชุมผู้ผลิตสินค้า ร้านค้าส่งค้าปลีก พบกันแน่…กลางเดือนส.ค.63

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนพันธมิตรด้านค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ ของประเทศ เตรียมจัดมหกรรมค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม ปล่อยโปรโมชั่นสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ลดสูงสุดกว่า 50% เตรียมเลือกซื้อสินค้าได้กลางเดือนสิงหาคม 2563 ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศที่ เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภค หวังช่วยพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 กระตุ้นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากฐานราก พร้อมฉลองวันเกิดกระทรวงพาณิชย์ครบ 100 ปี ด้วยโปรโมชั่นที่พิเศษกว่าทุกปี

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยประชาชนและภาคธุรกิจภายหลังการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เกิดค่าครองชีพที่สูงขึ้น และจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการทำธุรกิจ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ล่าสุดได้จัดประชุมระดมความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยเชิญสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ชมรมทายาทห้างค้าปลีก-ค้าส่งแห่งประเทศไทย (YTS) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บริษัทผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ของประเทศ มาร่วมวางแนวทางการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ครั้งที่ 15 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดกิจกรรมและการขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่เพื่อลดราคาสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผลิตสินค้าและร้านค้าส่งค้าปลีกพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยทุกฝ่าย มีความตั้งใจที่จะนำพาประชาชนและประเทศไทยก้าวผ่านช่วงเวลาสำคัญนี้ไปพร้อมกัน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์“นอกจากการลดราคาสินค้าที่มีความพิเศษแล้ว การจัดกิจกรรมในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีร้านในเครือข่ายกว่า 20,000 แห่ง และพร้อมที่จะเข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าในครั้งนี้ โดยจะเพิ่มโอกาสให้สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก กระจายไปถึงมือประชาชนในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกที่ยืนหยัดอยู่คู่ชุมชน สอดรับตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์”

“ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม เป็นมหกรรมลดราคาสินค้าที่จัดต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ จึงมีโปรโมชั่นที่พิเศษกว่าทุกปี โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ที่ www.dbd.go.th และเตรียมตัวเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 50% ระหว่างวันที่ 12-31 สิงหาคม 2563 ได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงฯ มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและผู้ที่มีรายได้น้อย อีกทั้งยังช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้ยืนหยัดทำธุรกิจได้และเป็นพระเอกของชุมชนต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ จะมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนเริ่มจัดมหกรรมลดราคาสินค้าต่อไป”

Credit : https://www.siambusinessnews.com/27598

- Advertisement -