ตลาดโรงแรมไทยเปลี่ยน ลุยเสริม “สุขอนามัย”รับเทรนด์ใหม่

26

แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ขณะ ซีบีอาร์อี คาดธุรกิจโรงแรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชี้เจ้าของ ปรับกลยุทธ์ เน้นให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยปลอดไวรัส การจัดการร้านอาหารรูปแบบใหม่ และการปรับเปลี่ยนด้านการออกแบบ หวังเปรียบบ้านหลังที่ 2 รับนักท่องเที่ยว

ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจบริการ มีทั้งการปรับเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลง อย่างเต็มรูปแบบ ของผู้ให้บริการบางราย นายอรรถกวี ชูแสง หัวหน้าแผนกธุรกิจโรงแรม ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ให้ความเห็นว่า “ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดโรงแรมจึงเป็นหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงโควิด-19 เราเห็นผู้พัฒนาโรงแรมและเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่หลายรายในไทยที่ปกติแล้วต้องพึ่งพาลูกค้าต่างชาติ จำเป็นต้องปิดโรงแรมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถสร้างรายได้ได้แม้จะหันไปมุ่งที่ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ตาม ในขณะเดียวกัน เจ้าของโรงแรมต่างพยายามเรียกคืนความมั่นใจของผู้เข้าพักด้วยมาตรฐานสุขอนามัยที่ได้รับการรับรอง รวมถึงเพิ่มข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย”

“สำหรับผู้เข้าพักและเจ้าของโรงแรม ซีบีอาร์อีเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาไปในทางที่ดี ในทางหนึ่งโรงแรมควรสะท้อนภาพความเป็น ‘บ้านหลังที่สอง’ ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว และในขณะที่สถานที่ทั่วไปเริ่มผ่อนคลายมาตรการ แต่โรงแรมยังควรมีมาตรฐานเรื่อง สุขอนามัย และความสะอาดที่ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” นายอรรถกวีกล่าว

เพื่อกอบกู้ผลประกอบการของโรงแรมในระยะสั้น เจ้าของโรงแรมในไทยต่างให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้าพักว่าโรงแรมของตนนั้นปลอดไวรัสโดยการนำมาตรการใหม่ต่างๆ มาใช้ เช่น การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO และโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว สายการบิน และแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว สำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โรงแรมที่ได้รับการรับรองด้านสุขภาพ และการเป็นพันธมิตรระหว่างโรงพยาบาลกับโรงแรมจะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของตลาดโรงแรม และจะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับแนวคิดการพัฒนาโรงแรมในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีด้านการให้บริการเป็นทุนเดิม ในการรองรับกลุ่มลูกค้าสูงอายุทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

“ระบบสาธารณสุขที่อยู่ในระดับแนวหน้าส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการแพทย์ ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการรับมือกับการระบาดของไวรัส การมีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น’ และมียอดผู้เสียชีวิตในอัตราต่ำ ผู้พัฒนาโรงแรมอาจมองว่าเป็นโอกาสที่จะมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งแม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะชะลอตัวลง แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับโรงพยาบาลจึงอาจเป็นประโยชน์อย่างมาก” นายอรรถกวีกล่าวเพิ่มเติม

Credit : https://www.thansettakij.com/content/property/441052

- Advertisement -