กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ! รัฐบาลสั่งทุกส่วนราชการใช้จ่าย-สัมมนาตจว.-มุ่งจ้างงาน

26

สลค.ออกหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ จัดประชุม อบรม สัมมนาต่างจังหวัด พร้อมดำเนินโครงการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ หลังครม.ประเมินสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ เรื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ครม.เห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้เริ่มคลี่คลายลง จึงขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดดำเนินการจ้างงานในกิจกรรมต่างๆ

สำหรับหนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ครม.พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เริ่มคลี่คลายลง และภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ครม.จึงมีมติ ดังนี้

1.ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและให้สามารถจัดการประชุม อบรม และสัมมนาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการรักษาสุขอนามัยในการจัดกิจกรรมและความปลอดภัยในการบ้องกันโรคด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้นายกฯทราบด้วย

2.ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการจ้างงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบเพื่อรองรับแรงงานที่ว่างงานจำนวนมากเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/90162-gov-eco-covid.html

- Advertisement -