(คลิป) กองทัพเรือประสบผลสำเร็จใช้เรือรบที่ต่อเองยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบ Harpoon เข้าเป้าอย่างแม่นยำกลางทะเลอันดามัน

493

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) นับเป็นประวัติศาสตร์ หน้าสำคัญของกองทัพเรือไทย ด้วยมีการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น – สู่ – พื้น แบบ Harpoon จากเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง หรือ OPV ซึ่งกองทัพเรือต่อเองตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองทัพเรือได้ขึ้นระวางประจำการเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์และใช้ราชการในปีพุทธศักราช 2562 เป็นต้นมา
การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น – สู่ – พื้น แบบ Harpoon ของเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกประจำปีของกองทัพเรือ ทำการยิงในพื้นที่ทะเลอันดามันห่างบริเวณทางทิศตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลัน ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 100 กิโลเมตร เป้าอยู่ห่าง 55 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 100 กิโลเมตรจากเรือยิง โดยใช้การตั้งค่าการยิงแบบ 1 waypoint ตั้งค่าการชนเป้าแบบ pop-up

สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น – สู่ – พื้น แบบ Harpoon นอกจากเป็นอาวุธสำคัญที่มีมาตรฐานใช้ในกลุ่มประเทศนาโตแล้ว กองทัพเรือที่มีศักยภาพเพียงพอได้นำเข้าประจำการอยู่หลายประเทศ ด้วยเป็นอาวุธทางเรือที่มีผลการยิงที่แม่ยำมาก ที่ผ่านมากองทัพเรือไทยได้ทำการฝึกยิงประสบความสำเร็จมาแล้วกับเรือประเภทอื่นที่ไม่ใช้เรือแบบตรวจการณ์ไกลฝั่งในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรือที่ขนาดเล็กกว่าเรือประเภทเรือฟริเกต ซึ่งมีสมมรถนะในมิติการรบที่มากกว่า แต่กองทัพเรือไทยก็ประสบผลสำเร็จด้วยการติดตั้งระบบอาวุธที่ทันสมัยเองกับเรือที่ต่อขึ้นเอง จึงนับได้ว่าเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ป้องปรามอย่างคุ้มค่า

และในวันนี้ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปชมการฝึกการยิงอาวุธปล่อยครั้งสำคัญนี้ด้วยตนเองกับได้เชิญ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น – สู่ – พื้น แบบ Harpoon นี้ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางทะเลทะเลอันดามันอีกด้วย
ขอขอบคุณภาพจากคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ ที่ส่งภาพตรงจากทะเลอันดามัน

- Advertisement -