พบตั้ง บ.สถานพยาบาลอีกนับสิบ! โพรไฟล์ธุรกิจเจ้าของคลินิกกลุ่มแรก กรณีเบิกเงิน สปสช. 74 ล.

393

“..ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 14 แห่ง ชี้แจงสำนักข่าวอิศรายอมรับว่า มีเรื่องลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจริง…เรื่องนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ของเรา และเราไม่มีเจตนาทุจริต ซึ่ง สปสช.แจ้งว่าข้อมูลเราไม่น่าเชื่อถือ จึงได้มีการเรียกเงินคืน และเรายอมให้เขาหักเงินคืนมาตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน เช่น ปีนี้อนุญาตให้ตรวจนอกเขตพื้นที่ ปีต่อมาไม่อนุญาต เป็นต้น และเชื่อว่าถ้ายึดหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะนี้ จะมีคลินิกใน กทม. ทั้งภาคเอกชนและของภาครัฐที่มีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก…”

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานไปแล้วว่า บริษัทเอกชน 14 แห่ง ที่ปรากฎชื่อเป็นเจ้าของคลินิก 18 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ถูกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจสอบพบปัญหาการเบิกจ่ายเงินจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในส่วนประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้ลงพื้นที่ชุมชนตรวจหาโรคเรื้อรัง กลุ่มเมตาบอลิก โดยรัฐสนับสนุบเงินประมาณ 400 บาทต่อหัว แต่ไม่ได้ให้บริการจริง จนนำไปสู่การเรียกคืนเงิน 74 ล้านบาทเศษนั้น

มีบุคคล 2 กลุ่ม ปรากฎชื่อเป็นเจ้าของ แยกเป็น

กลุ่มที่หนึ่ง : ของ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ และ นาย ศักดา เมืองคำ

มีบริษัทจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.) บริษัท คลินิก ชุมชนอบอุ่น จำกัด 2.) บริษัท เมืองธรรม 5 จำกัด 3.) บริษัท นวันธรการแพทย์ จำกัด 4.) บริษัท เรือพระร่วง แล็บ จำกัด 5.) บริษัท เมืองคำ จำกัด 6.) บริษัท คลินิก แคร์ จำกัด 7.) บริษัท ศักดาการแพทย์ จำกัด 8.) บริษัท เมืองธรรม 4 จำกัด 9.) บริษัท สายใยรักสุขภาพ จำกัด 10.) บริษัท ธัญญ์ฐรัศม์การแพทย์ จำกัด 11.) บริษัท รวิศราการแพทย์ จำกัด

กลุ่มที่สอง : ของ บริษัท วนาโฮลดิ้งส์ จำกัด (นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท วนาโฮลดิ้งส์ จำกัด )

มีบริษัทจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.) บริษัท รดาวุฒิ จำกัด 2.) บริษัท สายเพชรงามเพื่อนแพทย์ จำกัด 3.) บริษัท วนาเวช จำกัด

ขณะที่ ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 14 แห่ง ชี้แจงสำนักข่าวอิศรายอมรับว่า มีเรื่องลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โดย สปสช.แจ้งว่าข้อมูลที่ส่งไปขอเบิกจ่ายเงินไม่น่าเชื่อถือ จึงได้มีการเรียกเงินคืน และได้มีการหักเงินคืนมาตั้งแต่ ต.ค.2562 จนถึงปัจจุบัน

“เรื่องนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ของเรา และเราไม่มีเจตนาทุจริต ซึ่ง สปสช.แจ้งว่าข้อมูลเราไม่น่าเชื่อถือ จึงได้มีการเรียกเงินคืน และเรายอมให้เขาหักเงินคืนมาตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน เช่น ปีนี้อนุญาตให้ตรวจนอกเขตพื้นที่ ปีต่อมาไม่อนุญาต เป็นต้น และเชื่อว่าถ้ายึดหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะนี้ จะมีคลินิกใน กทม. ทั้งภาคเอกชนและของภาครัฐที่มีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก”

(อ่านประกอบ : ‘เพื่อไทย’ อธิปรายขบวนการงาบงบ สปสช.ปี 61 เผยมี 18 คลินิกเบิก 74 ล้าน ทั้งที่ไม่มีการรักษา, เปิดตัว 14 บ.เจ้าของ 18 คลินิก สธ.สอบเบิกเงิน 74 ล. – ตัวแทนแจงหักคืนแล้ว ไม่มีทุจริต ,โฆษก สปสช.แจงสอบ 18 คลินิก เบิกค่าคัดกรองความเสี่ยงโรค 3.7 แสนคน 74 ล.ชงแจ้งความคดีอาญา)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจพบว่า นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ และ นาย ศักดา เมืองคำ ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนอีกนับสิบแห่งที่ประกอบธุรกิจถานพยาบาล/รับรักษาคนไข้ ดังนี้

1.) บริษัท คลินิกเวชกรรมศศิการแพทย์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 15 พฤศจิกายน 2562 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 195/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจคลีนิกเวชกรรม ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ รูปร่างและความงาม บริการตรวจโรคทั่วไป ปรากฎชื่อ นาย ศักดา เมืองคำ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางสาว ณัฏฐศิริ ก๋าแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 23 ตุลาคม 2562 นาย ศักดา เมืองคำ ถือหุ้นใหญ่สุด 40%มูลค่า 1,200,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นางสาว ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว นางสาว ศศิณัชญ์ นิพันธ์อารักษ์ นางสาว พนิดา ไขแสง นางสาว วิมล คืนประคอง นางสาว ปัทมาสน์ หอมเนียม

2.) บริษัท มิตรรักสุขภาพ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 13 พฤษภาคม 2562 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คลีนิค สถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ ปรากฎชื่อ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ และ นางสาว ณัฏฐศิริ ก๋าแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาว ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว นาย ธรรม วิทัยวัฒน์ นางสาว ปนัดดา จันทร์อุไร นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ ถือหุ้นใหญ่สุด

3.) บริษัท เอสเคเอส แคร์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 18 พฤษภาคม 2555 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 63-65 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจสถานพยาบาล ปรากฎชื่อ นาง ศิริกัญญา วงศ์สุริยนันท์ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2562 นาย ศักดา เมืองคำ ถือหุ้นใหญ่สุด 45% มูลค่า 450,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาง ศิริกัญญา วงศ์สุริยนันท์ นางสาว สุนทรีย์ ชัยราช นางสาว ปริศนา ทานัน นางสาว วิลาวัลย์ สุขหนองหว้า นาง อรสา ศรีอุทธา

4.) บริษัท เมืองธรรม 1 จำกัด

จดทะเบียนดจัดตั้ง 2 พฤศจิกายน 2561 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 639/17-19 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจสถานพยาบาล ปรากฎชือ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางสาว ณัฏฐศิริ ก๋าแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2562 นางสาว ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ นาย ศักดา เมืองคำ 20.0000% ถือหุ้นใหญ่สุด หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ธรรม วิทัยวัฒน์ นางสาว ปนัดดา จันทร์อุไร นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์

5.) บริษัท เมืองธรรม 2 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 2 พฤศจิกายน 2561 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 4-5,7 ซอยร่มเกล้า 56 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจสถานพยาบาล ปรากฎชื่อ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางสาว ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 1 กันยายน 2562 นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ ถือหุ้นใหญ่สุด 28.6667% มูลค่า 860,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ศักดา เมืองคำ นาย ธรรม วิทัยวัฒน์ นาง ปนัดดา จันทร์อุไร นางสาว ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์

6.) บริษัท เมืองธรรม 3 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 2 พฤศจิกายน 2561 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 2268,2270 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจสถานพยาบาล ปรากฎชื่อ นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ นางสาว สุวัฒนา อมรวัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 1 กันยายน 2562 นางสาว สุวัฒนา อมรวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่สุด 22.5000% 675,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ศักดา เมืองคำ นาย ธรรม วิทัยวัฒน์ นาง ปนัดดา จันทร์อุไร นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางสาว วิมล คืนประคอง นางสาว วันลี โกรินทร์ นางสาว วิลาวัลย์ สุขหนองหว้า นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ

7.) บริษัท เมืองธรรม 6 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 22 พฤศจิกายน 2561 ทุน 4,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 255 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คลินิกสถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ ปรากฎชื่อ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางสาว ณัฏฐศิริ ก๋าแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ศักดา เมืองคำ ถือหุ้นใหญ่สุด 55% มูลค่า 2,200,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ธรรม วิทัยวัฒน์ นางสาว ปนัดดา จันทร์อุไร นางสาว ณัฏฐศิริ ก๋าแก้ว นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ

นอกจากนี้บริษัทเอกชนที่ปรากฎรายชื่อข้างต้นนี้แล้ว นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ ที่ปรากฎชื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษัท คลินิก ชุมชนอบอุ่น จำกัด บริษัท นวันธรการแพทย์ จำกัด บริษัท เรือพระร่วง แล็บ จำกัด บริษัท เมืองคำ จำกัด บริษัท ศักดาการแพทย์ จำกัด บริษัท รวิศราการแพทย์ จำกัด ในกลุ่มของ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ และ นาย ศักดา เมืองคำ ก็ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนหลายแห่ง ดังนี้

8.) บริษัท ธรรมวัฒน์ 1 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 16 สิงหาคม 2562 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 802/63 ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปรากฎชื่อ นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 22 มิถุนายน 2563 นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ ถือหุ้นใหญ่สุด

9.) บริษัท ธรรมวัฒน์ 2 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 16 สิงหาคม 2562 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 1, 3, 5 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ปรากฎชื่อ นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 22 มิถุนายน 2563 นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ ถือหุ้นใหญ่สุด

10.) บริษัท ธรรมวัฒน์ 3 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 16 สิงหาคม 2562 ทุน 4,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 638/5 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปรากฎชื่อ นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 27 เมษายน 2563 นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ ถือหุ้นใหญ่สุด

11.) บริษัท รักษ์ศิริ 1 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 8 สิงหาคม 2562 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 123/12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คลีนิคสถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ ปรากฎชื่อ นางสาวนิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

12.) บริษัท รักษ์ศิริ 2 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 8 สิงหาคม 2562 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คลินิกสถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ ปรากฎชื่อ นางสาวนิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

13.) บริษัท รักษ์ศิริ 3 จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง 13 มีนาคม 2563 ทุน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 519/31 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คลินิคและสถานพยาบาล ปรากฎชื่อ นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ นางสาว ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 6 มีนาคม 2563 นางสาว นิชารัศมิ์ ศิริเชาวรัศม์ ถือหุ้นใหญ่สุด

เท่ากับว่า บริษัทเอกชนในกลุ่ม ของ นาย ศักดา เมืองคำ นางสาว ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ และ นาง ธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ ที่ประกอบทำธุรกิจสถานพยาบาล มีจำนวนทั้งสิ้น 24 แห่ง

ในจำนวนนี้ มี 11 แห่ง ที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินจาก สปสช. ไปแล้ว

ส่วนบริษัทที่เหลือหลายแห่งเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และยังไม่มีข้อมูลว่า การดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเบิกเงินจาก สปสช.ด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับกรณีนี้ ปัจจุบันยังไม่ปรากฎข้อมูลว่ามีหน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบและชี้มูลความผิดเป็นทางการ บริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90105-investigative01-2.html

- Advertisement -