จีนขยายความร่วมมือ ‘เศรษฐกิจ-การค้า’ ต่างแดน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

20

ปักกิ่ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) — รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 เพื่อการพิจารณา เมื่อวันอาทิตย์ (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนยังคงมุ่งมั่นเปิดกว้างสู่โลกยิ่งขึ้น รวมถึงขยับขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

จีนดำเนินยุทธศาสตร์การเปิดกว้างอย่างแข็งขันยิ่งขึ้น รวมถึงทำงานเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปและพัฒนาพร้อมกับการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ขณะเดียวกันการนำเข้าและการส่งออกของประเทศยังคงมีเสถียรภาพและคุณภาพดีขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จีนได้พัฒนาการค้าระหว่างประเทศรูปแบบใหม่หลายรายการ ก่อสร้างเขตนำร่องเชิงบูรณาการสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเพิ่ม 152 แห่ง และสนับสนุนการจัดตั้งคลังสินค้าในต่างประเทศ ด้านระดับภาษีศุลกากรโดยรวมลดลงจากร้อยละ 9.8 อยู่ที่ร้อยละ 7.4 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จีนเดินหน้าการทดลองต่างๆ สำหรับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ของการค้าการบริการทั่วทุกภาคส่วน และปรับใช้รายการข้อจำกัดและต้องห้าม (negative list) สำหรับการค้าข้ามพรมแดนของการบริการต่างๆ

จีนดำเนินการอย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพในการใช้การลงทุนของต่างชาติ โดยมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีนำร่องในประเทศรวม 21 แห่ง และบรรลุความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน

จีนส่งเสริมความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) โดยการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มฯ เพิ่มขึ้น ณ อัตราร้อยละ 13.4 ต่อปี ส่วนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเหล่านี้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้บรรลุหรือยกระดับข้อตกลงการค้าเสรี จำนวน 6 ฉบับ ขณะส่วนแบ่งการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มคู่ค้าเสรีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 เป็นราวร้อยละ 35 ของปริมาณการค้าทั้งหมดของประเทศ

- Advertisement -