เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

18

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมช่วยพ่อดูแลคลองหลวง
วันนี้นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมช่วยพ่อดูแลคลองหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำ รักษาระบบนิเวศน์ ให้กับพื้นที่ และช่วยบรรเทาอุทกภัย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมช่วยพ่อดูแลคลองหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้เกิดกิจกรรมมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเกิดจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาพัฒนา

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญตักรบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโฮกาสครบรอบ 7 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ เก็บขยะบริเวณโดยรอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกำจัดวัชพืช

- Advertisement -