กมธ.ป.ป.ช.มีมติฟันมาตรา 157 ‘เสธ.ไก่อู’ ส่อทุจริตก่อสร้างอาคาร!

720

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ฯ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีที่ขอให้ตรวจสอบ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าโดยไม่ชอบให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เกี่ยวกับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการ และศิลปกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริต ใช้งบประมาณอย่างเร่งรีบ และมีราคากลางที่ไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารที่ไม่สามารถใช้งานได้ และรับเงินจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับจ้าง โดยมีเจตนาต้องการให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เร่งรัดสั่งการ รวมถึงการขอแบบการออกแบบก่อสร้างหรือไม่

นายธีรัจชัย กล่าวว่า กมธ.ฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงประมาณ 20 คน และหลักฐาน 26 รายการ เนื่องจากการก่อสร้างใช้งบประมาณปี 2559 จำนวน 25.7 ล้านบาท และดำเนินการก่อสร้างจากการประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ออกแบบปรับปรุงก่อสร้างอาคาร โดยการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว พบว่ากรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกแบบก่อสร้างอาคารไว้อยู่แล้ว ดังนั้นการที่อธิบดีจัดให้จัดจ้างออกแบบอาคารดังกล่าว โดยมอบให้รองอธิบดีฯ ดำเนินการเพื่อให้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน 440,000 บาท เป็นค่าจัดจ้างออกแบบ ทำให้สอดรับกับงบประมาณรายจ่ายที่จัดจ้างไว้ก่อนแล้วโดยไม่จำเป็น อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดและทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียต่อราชการ จึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ซึ่งจากนี้ทาง กมธ.ฯ จะยื่นเรื่องทั้งหมดต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และรายงานให้สภารับทราบต่อไป.

Cr : https://today.line.me/th/v2/article/WBgOrP5?utm_source=lineshare

- Advertisement -