ตุนเงินสดให้นานที่สุด! ‘ดีดีบินไทย’ ขอพนง.สมัครใจ ‘ลดเงินเดือน’-ยันไม่กระทบเงินเกษียณ

27

รักษาการดีดี ‘การบินไทย’ แจ้งพนักงานฯ ขอความร่วมมือสมัครใจ ‘ลดเงินเดือน’ หวังรักษาเงินสดเอาไว้ให้ได้นานที่สุด ระบุไม่รู้จะกลับมาบินได้เมื่อไหร่ ขณะที่สหภาพฯเตรียมมอบกระเช้าดอกไม้ ‘พีระพันธุ์’ พรุ่งนี้ ขอบคุณเข้าใจหัวอกพนักงาน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยแพร่เอกสารสื่อสารภายในองค์กร ‘DD’s Talk’ ฉบับวันที่ 25 มิ.ย.63 โดยนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย ระบุว่า บริษัทฯยังคงเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานเสียสละสมัครใจลดเงินเดือนต่อไปอีก

“ในช่วงเวลาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสารทุกด้าน สำหรับนำเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกำหนดนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.2563 ซึ่งในระหว่างนี้ เรายังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นช่วง Automatic Stay แต่เนื่องจากรายจ่ายที่เป็น Fixed Cost ยังคงมีอยู่ เช่น เงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆที่ยังจำเป็นอยู่

บริษัทฯ จึงต้องการความช่วยเหลือและเสียสละจากพนักงานทุกคน ที่จะสมัครใจลดเงินเดือนต่อไปอีกเพื่อให้บริษัทฯ ได้รักษากระแสเงินสดที่มีอยู่ในขณะนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเรายังไม่ทราบว่า หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และสถานการณ์ของโควิด-19 จะส่งผลให้บริษัทฯ กลับมาทำการบินได้อีกเมื่อไหร่

การขอความร่วมมือสมัครใจลดเงินเดือนในครั้งนี้ แตกต่างจากการขอความร่วมมือในครั้งก่อนกล่าวคือ หากพนักงานลงนามยินยอม บริษัทฯจึงจะลดเงินเดือนได้ แต่หากพนักงานไม่ลงนามยินยอม พนักงานคนนั้นก็ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณพนักงานที่แสดงสปิริตสมัครใจลดเงินเดือน เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ

ส่วนประเด็นที่ยังมีพนักงานหลายคนกังวลว่า บริษัทฯจะนำฐานเงินเดือนใดมาใช้ในการคิดคำนวณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกจากบริษัทฯ ผมขอยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้อัตราเงินเดือนปกติก่อนที่จะมีการปรับลดเป็นฐานในการคิดคำนวณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของบริษัทฯ ซึ่งยังต้องการความเสียสละ และความช่วยเหลือครั้งสำคัญนี้ จากพวกเราทุกคน รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้สาธารณชนและเจ้าหนี้ ได้รับรู้ถึงความเสียสละของพนักงานที่จะช่วยกอบกู้ให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤติในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยกัน” เอกสารการบินไทยระบุ

นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย ยังออกเอกสารชี้แจงผลการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนของบริษัทฯ และกลุ่มพนักงานฯ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยระบุตอนหนึ่งว่า กรณีที่กลุ่มพนักงานเสนอบริษัทฯ ไม่ให้ตัดเงินเดือนพนักงานระดับ 1-7 เนื่องจากพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนสูง ซึ่งผู้แทนบริษัทฯรับว่า จะเสนอผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อไปเท่านั้น

บริษัท การบินไทย ยังชี้แจงถึงสถานะของสหภาพแรงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อบริษัทฯพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยระบุว่า เมื่อบริษัทฯ พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2563 จึงยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าขณะนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทฯ ยังคงสภาพอยู่หรือไม่ และยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า พนักงานกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการแทนพนักงานแต่ละท่านได้หรือไม่เพียงใดด้วย

ทั้งนี้ หากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทฯ สิ้นผลไปแล้วตั้งแต่วันที่บริษัทฯ พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2563 และหากกลุ่มพนักงานดังกล่าวประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสหภาพแรงงานต่อไป ก็ต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานใหม่ให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.แรงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่ใช้บังคับกับบริษัทเอกชนด้วย หากมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบต่อไป

“บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯจะรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงานทุกกลุ่มทุกคน มิใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และบริษัทฯจะนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณา และหากจะมีการดำเนินการใดๆ จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และขอให้พนักงานทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆด้วย” เอกสารข่าวระบุ

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย กล่าวกับสำนักข่าวอิศราว่า ในวันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย.) ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ในนามสหภาพฯการบินไทย จะเข้าพบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการบริษัท การบินไทย และหนึ่งในผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจนายพีระพันธุ์ ที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ และเข้ามาร่วมทำแผนฟื้นฟูฯบริษัท และขอบคุณนายพีระพันธุ์ที่เห็นใจและเข้าใจหัวอกของพนักงานการบินไทย

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews-news/89966-THAI-Rehabilitation-cashflow.html

- Advertisement -