ล้วง 3 กรณี ‘ศอตช.’ ส่ง ป.ป.ช. สอบจัดซื้อโควิด! ‘หน้ากากผ้าบาง’ ทต.กุดสิม โดนด้วย

27

เผยข้อมูล 3 เรื่อง ‘ศอตช.’ ไฟเขียวส่ง ป.ป.ช.สอบจัดซื้อโควิด มีกรณีหน้ากากผ้าบาง ทต.กุดสิม กาฬสินธุ์ รวมอยู่ด้วย – หลัง ป.ป.ท.ภาค 4 สอบพบสินค้ามาตรฐานต่ำ ราคาไม่น่าถึง 2 บาทต่อชิ้น

สืบเนื่องจาก พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เปิดเผยความคืบหน้าผลตรวจสอบกรณีการจัดซื้อพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโควิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งหมด 73 หน่วยงานใน 37 จังหวัด พบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง 28 แห่งใน 17 จังหวัด แบ่งลักษณะได้ 16 ประการ อาทิ ราคาจัดซื้อสูงเกินจริง เมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของวัสดุในสถานการณ์นั้น, ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการแล้ว 3 เรื่อง แบ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสาน 2 เรื่อง ภาคกลาง 1 เรื่อง พร้อมยืนยันว่าเรื่องไหนถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยก็จะส่งต้นสังกัดต่อไป

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวใน ศอตช. ว่า กรณีการจ่ายแจกหน้ากากผ้าของ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีปัญหาเรื่องผ้าบางไม่ได้มาตรฐาน เป็น 1 ใน 3 เรื่อง ที่ ศอตช. เห็นชอบรายการงานสรุปผลการสอบสวน และส่งเรื่องต่อให้กับ ป.ป.ช. ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า การจ่ายหน้ากากผ้าของเทศบาลตำบลกุดสิม เป็นกรณีข้อร้องเรียนว่าลักษณะของหน้ากากที่เป็นผ้าสารูหรือผ้าน้ำขาว ที่มีขนาดบางจนมองผ่านทะลุได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น) พบว่า ชาวบ้านได้รับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าครัวเรือนละ 1-2 อัน เป็นการเอามาแจกให้กับกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวได้ใช้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เป็นการมาแจกเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเย็บใช้เอง

ส่วนลักษณะของหน้ากากผ้านั้น เป็นผ้าชนิดบาง และเป็นผ้าเหมืนกันกับที่มีการแจกในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดสิม คาดว่าผ้าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกัน กับเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ที่พบความผิดปกติในการแจกจ่ายเหมือนกัน และจากการประเมินราคาของหน้ากากผ้า เบื้องต้นน่าจะไม่ถึง 2 บาทต่อชิ้น

อย่างไรก็ดี กรณีตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโควิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในขณะนี้นั้น แม้จะมีข้อมูลปรากฎว่า หน่วยงานรัฐ เข้าตรวจสอบข้อมูลของ อปท.เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุก อปท.จะมีการทุจริตเกิดขึ้น มี อปท.เพียงไม่กี่แห่งที่ตรวจสอบความผิดปกติในการดำเนินงานเท่านั้น

Credit : https://mgronline.com/local/detail/9630000031864

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/89865-news02-16.html

- Advertisement -