ทรัพย์สิน 8.4 ล.‘ธีธัช สุขสะอาด’พ้นผู้ว่าการยางฯ เบี้ยประชุม-โบนัส 3.5 แสน-ปืน 8 กระบอก

12

ทรัพย์สิน 8.4 ล้าน ‘ธีธัช สุขสะอาด’ พ้นเก้าอี้ผู้ว่าการยางฯ ได้เงินเดือน 1.5 ล. เบี้ยประชุม-โบนัส 3.5 แสน ปล่อยกู้นักธุรกิจ 4 แสน ครอบครองปืน 8 กระบอก 4.3 แสนบาทเศษ พระเครื่อง 6 องค์ 1 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย โดยมีชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ นายธีธัช สุขสะอาด กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2563

นายธีธัช แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,448,497 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 361,328 บาท เงินลงทุน 355,169 บาท เงินให้กู้ยืม 4 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,690,000 บาท รถยนต์ 3.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,992,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,165,162 บาท

แจ้งรายได้ (ไม่ระบุต่อปีหรือระหว่างดำรงตำแหน่ง) 3,728,768 บาท เป็นเงินเดือนผู้ว่าการ 1,587,262 บาท ห้องชุดรับโอนจากบิดามารดา 1,790,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม/โบนัส 351,506 บาท มีรายจ่ายรวม 1,674,791 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าผ่อนชำระเงินกู้จากบุคคลอื่น และธนาคาร มีค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค (ประมาณการ) 6 แสนบาท ค่าเบี้ยประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ 205,139 บาท

ในส่วนเงินให้กู้ยืมนายธีธัช ระบุว่า ให้นายสิริโชค ปาละภูติ ให้กู้ยืมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 จำนวนเงิน 4 แสนบาท โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Gler Thailand ระบุว่า นายสิริโค ปาละภูติ ดำรงตำแหน่ง Managing Director ก่อนหน้านี้เคยถือหุ้นในหลายบริษัท

ในส่วนทรัพย์สินอื่น แจ้งครอบครองปืนสั้น 6 กระบอก ได้มาระหว่างปี 2551-2560 มูลค่ารวม 3.2 แสนบาท ปืนลูกซองยาว 1 กระบอก ได้มา ก.ค. 2557 มูลค่า 60,000 บาท ปืนลูกกรด จำนวน 1 กระบอก ได้มา มิ.ย. 2560 มูลค่า 52,000 บาท นาฬิกาข้อมือ 2 เรือน ได้มา ม.ค. 2560-ธ.ค. 2561 มูลค่า 4.7 แสนบาท และพระเครื่อง 6 องค์ ได้มาช่วงปี 2559-2560 มูลค่า 1,090,000 บาท

สำหรับนายธีธัช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางฯ และกรรมการการยางฯ ปี 2553-2557 เคยเป็น ผอ.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

cr:https://www.isranews.org/article/isranews/89786-isranews-179.html

- Advertisement -