จีน ประกาศตัดสัมพันธ์ สหรัฐ 8 มิติ !

40

1.ไม่มีการสื่อสารกันอีกต่อไป ระหว่างผู้นำกองทัพของทั้ง 2 ประเทศ

2.ไม่มีการประชุมระหว่างกันอีกต่อไป ระหว่างกระทรวงกลาโหม ของทั้ง 2 ประเทศ

3.ไม่มีการเจรจาเรื่องความมั่นคงทางทะเลอีกต่อไป

4.ไม่มีการส่งตัวผู้อพยพผิดกฏหมายกลับประเทศอีกต่อไป

5.ไม่มีความช่วยเหลือด้านความยุติธรรมทางอาญาอีกต่อไป

6.ไม่มีการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศอีกต่อไป

7.ไม่มีความร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป

8.ไม่มีความร่วมมือด้านมาตรการต่อต้านยาเสพติดอีกต่อไป

- Advertisement -