ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดภาคพื้นอินโด แปซิฟิค

24

ในระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2565 พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดภาคพื้นอินโด แปซิฟิค (Chiefs of Defense Conference – CHODs) ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และกองทัพออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำทางทหารของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญในภูมิภาค โดยในครั้งนี้มีผู้นำทางทหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ Promoting the Rules Based Order in the Indo-Pacific

ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายและถกแถลงในหัวข้อ ผลกระทบต่อความมั่นคงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งประเด็นสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย

ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหาร ได้หารือทวิภาคีกับผู้นำทางทหารมิตรประเทศ ได้แก่ พลเอก Koji Yamazaki ผู้บัญชาการทหารสูงสุดญี่ปุ่น พลเอก Angus Campbell ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย และ พลโท Woong Park รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกาหลีใต้ โดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางทหารในทุกๆ ระดับ และการขยายความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง อาทิ การฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน การริเริ่มจัดตั้งกรอบความร่วมมือระดับ senior staff talk โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ซึ่งการประชุม CHODs ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพไทยได้มีการพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำทางทหารของกองทัพประเทศต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมั่นคง เพื่อความสงบสุข สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ต่อไป

- Advertisement -