กว่างซีผุดนิคมหลัก หนุน ‘ระเบียงการค้าบก-ทะเล’ ใหญ่กว่า 1.7 พันไร่

30

ปักกิ่ง, 15 ก.ค. (ซินหัว) — นครหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ปักหมุดการสร้างพื้นที่หลักของด่านรถไฟหลิ่วโจวเสร็จสิ้นขั้นต้น ด้วยการเปิดใช้พื้นที่บริการธุรกิจ พื้นที่จัดเก็บและกระจายสินค้า พื้นที่จัดเก็บและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์โลจิสติกส์ทางรางซีเอ๋อ เมื่อวันอังคาร (12 ก.ค.) ที่ผ่านมา
ความคืบหน้านี้ยังสะท้อนว่าระบบขนส่งแบบผสมผสานทางราง–ทางถนนในหลิ่วโจว ซึ่งเป็นเมืองสำคัญตามแนวระเบียงการค้าทางบก–ทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) ได้ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง และเกื้อหนุนการก่อสร้างของแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ได้ดียิ่งขึ้น
พื้นที่หลักของด่านรถไฟหลิ่วโจว ขนาดประมาณ 4,300 หมู่ (ราว 1,792 ไร่) เป็นนิคมสำคัญของการวางแผนงานโดยรวมของระเบียงการค้าทางบก–ทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ในภูมิภาคจีนตะวันตก
ขณะที่ด่านรถไฟหลิ่วโจวเป็นฐานโลจิสติกส์ทางรางที่มีความครอบคลุมรอบด้าน มุ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุกห้องเย็น และสินค้าเทกอง รวมถึงให้บริการกระจายสินค้า จัดเก็บและขนส่งแบบห่วงโซ่ความเย็น
ทั้งนี้ ศูนย์โลจิสติกส์ทางรางซีเอ๋อ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี มีพื้นที่บริการธุรกิจ และพื้นที่จัดเก็บและกระจายสินค้า ขนาด 2 แสนตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3 แสนตารางเมตร ซึ่งจะให้บริการเชิงบูรณาการด้านการขนส่งทางโลจิสติกส์ ครอบคลุมการเข้าคลัง กระจาย และขนส่งสินค้า และอื่นๆ

(เรียบเรียงโดย Zhang Yao และ Gu Shanshan, Xinhua Silk Road — https://en.imsilkroad.com/p/329046.html )

- Advertisement -